Vergierdeweg Haarlem

Schuine dak installatie van ca. 51m2.

De opbrengst van de panelen dit woonhuis annex bedrijfspand maakt deze locatie energie neutraal.

Voor de optimale benutting van het dakoppervlak is de schoorsteen van de afzuiger naar de noordzijde verplaatst.

Geinstalleerd Vermogen: 
6,90 kWp
Verwachte opbrengst: 
6 300.00 kW
Besparing CO2: 
3 400.00 kg / jaar