Energie monitoring

Monitoren van energie

 
Wanddisplay elektriciteit

Er zijn diverse monieren om energie te monitoren:

Lokale energie-opwekking
het opwekken van energie kan in beeld worden gebracht met behulp van (wand)displays, maar ook via internet.
Wanddisplays zijn er in verschillende formaten. Deze geven informatie over het huidige vermogen van een duurzaam systeem (zonnepanelen, windturbine), de hoeveelheid opgewekte elektriciteit en de vermeden hoeveelheid uitstoot van CO2 (broeikasgas).

Via internet is het mogelijk over een langere periode de opgewekte energie te bekijken en deze ook te vergelijken met een prognose. Deze systemen worden geheel automatisch gevoed met recente gegevens, meestal met enige vertraging van enkele minuten tot maximaal 1 dag.

Energieverbruik

het energieverbruik is eveneens zichtbaar te maken via displays en internet. Dit kan op totaal verbruiksniveau, alsook gedetailleerd naar de diverse verbruiksapparaten.

Combinatie van energieverbruik en lokale energieopwekking

het is mogelijk om via internet en/of een wandscherm zowel de duurzame opwekking als het verbruik van elektriciteit op een eenvoudige wijze in beeld te brengen voor de gebruikers van een gebouw.