EIA regeling

De Energie Investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers bedraagt per 1 januari 2020 45 procent. Minimaal dient 15kWp aan vermogen te worden opgesteld. Het netto voordeel is mede afhankelijk van het belastingspercentage dat bij u van toepassing is..

Hiermee neemt voor de EIA-aanvragers het financiële voordeel wanneer zij bij\voorbeeld zonnepanelen, zonnecollectoren of led-verlichting aanschaffen wezenlijk toe. Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De EIA is dan ook een fiscale aftrekregeling. Naast de afschrijving mag men van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. 

Laat u zich informeren bij uw belastingadviseur.