Bedrijven

De zon is een vrijwel onuitputtelijke bron van energie. Met behulp van zonnepanelen en zonneboilers kan deze energie worden omgezet in direct bruikbare elektriciteit en warmte. Inmiddels mag de toepassing van duurzame energievoorzieningen in bedrijfspanden zich in een toenemende belangstelling verheugen. Voor deze belangstelling bestaat zowel een ecologische, als een economische verklaring.

De toepassing van duurzame energie leidt tot een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. In tegenstelling tot de energie uit deze brandstoffen, is de energie die wordt gewonnen met behulp van zonnepanelen en zonneboilers CO2-neutraal.
Door gebruik te maken van duurzame energievoorzieningen levert u een niet onbelangrijke bijdrage aan het terugdringen van het CO2-gehalte in onze atmosfeer. Op deze manier geeft u op een zeer concrete wijze inhoud aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wat zeker in deze tijd door uw klantenkring positief zal worden gewaardeerd.

Daarnaast is het nu ook economisch de moeite waard om in duurzame energie te investeren:

  • In de eerste plaats zal uw behoefte aan energie uit fossiele brandstoffen dalen en bent u, mede gelet op de tariefsverhogingen, minder afhankelijk van uw energieleverancier.
  • In de tweede plaats zijn het rendement en de kwaliteit van zonnepanelen en zonneboilers sterk verbeterd, terwijl de aanschafprijzen ervan juist zijn gedaald.
  • In de derde plaats kunt u een beroep doen op diverse aantrekkelijke subsidies en fiscale regelingen.

Dit alles leidt ertoe dat u nu met de installatie van een zonnepanelen- of zonneboiler-systeem niet alleen gedurende ten minste 30 jaar de beschikking heeft over een goedkope, betrouwbare en onderhoudsarme eigen energiebron, maar dat u ook uw totale investering (aanschaf apparatuur en installatiekosten) in een periode van ongeveer 6 tot 9 jaar heeft terugverdiend.