Toepassingen

Het energieverbruik is sterk afhankelijk van de functie van het pand.
Bedrijven, instellingen en woningen hebben een sterk verschillend gebruikersprofiel.
Omdat in Nederland de hoogte van het verbruik en de variatie gedurende de dag mede bepalend is voor het elektriciteitstarief, bepaalt dit ook in belangrijke mate het besparingspotentieel.

Het verduurzamen van de energievoorziening is dus maatwerk, omdat het gebruikersprofiel zo verschilt.

We onderscheiden de volgende profielen:

Bedrijven:
- Produktiebedrijven
- Dienstverlenende bedrijven
- Agrarische bedrijven

Instellingen en scholen
- Openbare gebouwen en scholen
- Appartementencomplexen

Woningen:
- Particulieren
- Buurt collectief