Particulieren

Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 1.700 m3 gas en 3.500 kWh aan elektriciteit.

Het gasverbruik neemt zo'n 2/3 van de jaarlijkse energiekosten voor haar rekening. Dit gaat grotendeels (ca. 75%) op in ruimteverwarming. De rest zit in warm tapwater en koken.

Het elektriciteitsverbruik is meer verdeeld over de elektrische apparaten in en om de woning.
De komst van de elektrische auto zal het verbuik verder laten toenemen.
Zonnepanelen kunnen de elektriciteitsvoorziening vergroenen.

Met het beschikbaar dakvlak kan doorgaans 25% tot 50% van het verbruik met groene stroom worden ingevuld.

In de afgelopen jaren zijn vele woningen in de Randstad door ons voorzien van zonnepanelen e.o. Zonneboilers.